19 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2562

19 มีนาคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2562  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

918274

918273