19 มีนาคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ นางกันยารัตน์ ทองจิตร ซึ่งเป็นทายาทของ นางจิตตรี พรหมมาศ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 398809 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ด้วยโรคมะเร็งปอด

19 มีค 61 มอบค่าจัดการศพ แก่ทายาท นางจิตตรี พรหมมาศ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 398809