19 มีนาคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ นางวิมลสิริ โกษาผล ทายาทของ นายเข็มชาติ บุญคืน สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 866843 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ด้วยโรคเลือดออกในสมอง

19 มีค 61 มอบเงินค่าจัดการศพ นายเข็มชาติ บุญคืน  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 866843