19 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

19 พ.ค. 2563 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ นายกิตติศักดิ์ พลราษฎร์ ทายาท นายชัยทอง พลราษฎร์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 342115 ที่ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ด้วยโรคสมองฝ่อวัยชรา

19 พฤษภาคม 2563 จ่ายค่าจัดการศพ นายชัยทอง พลราษฎร์