19 ธันวาคม 2560 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพให้ นางไพรวัลย์ อยู่เย็น ซึ่งเป็นคู่สมรสของ นายชำนาญ อยู่เย็น สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 685225 ที่ถึงแก่กรรม จำนวนเงิน 200,000 บาท

19 ธค 60 มอบค่าจัดการศพ ชพค ทายาท นายชำนาญ อยู่เย็น