18 ธันวาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

18 ธ.ค. 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ นางนิยมจิต จักรไชย  ทายาท  นางสมปอง กุลวงศ์  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 75654 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ด้วยโรคสมองฝ่อวัยชรา

18 ธันวาคม 62 มอบค่าจัดการศพ ชพค นางสมปอง กุลวงศ์