18 ธันวาคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบพวงหรีดพร้อมเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท แก่ นางคำเกิด แก้วสงค์ ทายาท นายพายัพ แก้วสงค์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 153722 ผู้ถึงแแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ด้วยโรคปอดติดเชื้อ

18 ธค 61 พวงหรีด นายพายัพ แก้วสงค์

18 ธค 61ค่าจัดการศพ นายพายัพ แก้วสงค์