18 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร มอบค่าจัดการศพแก่ทายาท นางอรศรี คงโท สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 115490 จำนวน 200,000 บาท

นางอรศรี  คงโท สมาชิก ชพค