17 เมษายน 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้ นายชำนาญ พันธ์เลิศ คู่สมรสของ นางไพรวัลย์ พันธ์เลิศ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 463904 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

17 เมษายน 61 มอบค่าจัดการศพ ทายาท นางไพรวัลย์  พันธ์เลิศ สมาชิก ชพค