17 เมษายน 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้ นางทับทิม ศรีวะรมย์ คู่สมรสของ นายประชิต ศรีวะรมย์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 82263 และสมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 75392 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ด้วยโรคชรา

17 เมษายน 61 มอบค่าจัดการศพ ทายาท นายประชิต  ศรีวะรมย์ สมาชิก ชพค ชพส