17 มีนาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.-ช.พ.ส.

17 มีนาคม 2563 นางเสาวนีย์ ชูรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นางสาวสุภาวดี เสนาพรม ทายาท นายประพจน์ศักดิ์ ธงไชย  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 1016705  สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 502370 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ด้วยโรคเมลิออยด์

17 มีนาคม 2563 นายประพจน์ศักดิ์ ธงไชย สมาชิก ชพค ชพส