17 มีนาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

17 มีนาคม 2563 นางเสาวนีย์ ชูรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นางลลนา ปิตะเสน คู่สมรส นายอำนาจ ปิตะเสน  สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 217441 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยโรคเส้นเลือดตีบ,อัมพฤกษ์

17 มีนาคม 2563 นายอำนาจ ปิตะเสน สมาชิก ชพส