16 มีนาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

16 มีนาคม 2563 นางเสาวนีย์ ชูรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ นางไพจิตร สุพรรณ ทายาท นายคำพงษ์ สุพรรณ  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 372134 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ด้วยโรคติดเชื้อใในกระแสเลือด

16 มีนาคม 2563 นายคำพงษ์ สุพรรณ สมาชิก ชพค