16 ตุลาคม 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร มอบค่าจัดการศพแก่ทายาท นายประวิทย์ ศรีแสน สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 233543 จำนวน 200,000 บาท

19072