15 สิงหาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

15 สิงหาคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ นางยุพาพร ไพศาล ทายาท  นายณรงค์ ไพศาล สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 406138 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่
13 สิงหาคม 2562 ด้วยโรคปอด
อักเสบติดเชื้อ

15 สค 62 นายณรงค์ ไพศาล