15 สิงหาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

15 สิงหาคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นางสมใจ ทองวุฒิ เป็นคู่สมรส  กรณี นายทองศูนย์ ทองวุฒิ สมาชิก ช.พ.ค.
เลขประจำตัว 246946 สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 217334  ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ด้วยอุบัติเหตุจราจร

15 สค 62 นายทองศูนย์ ทองวุฒิ