18 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สกสค.จังหวัดในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.เขต 28

18 มีนาคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ณ หอประชุมโรงเรียนทรายมูลวิทยา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

918256

  918257