15 มกราคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นางสาวอุไรวรรณ ทาระพันธ์ (1)_001