15 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

15 พฤษภาคม 2563 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นางกัลยาณี ยศสุนทร ทายาท นายมังกร ยศสุนทร  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  342079  สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 226058 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ด้วยโรคเลือดออกทางเดินหายใจ

15 พฤษภาคม 2563 นายมังกร ยศสุนทร