13 มีนาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ นางปิยดา เหมือนชาติ 
ทายาท นางนารี แสงอ่อน สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 362267
ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยโรคสมองฝ่อ

13 มีนาคม 62 มอบค่าจัดการศพ ชพส นางนารี แสงอ่อน