13 มีนาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ นายสมศักดิ์ แสงเพ็ชร 
ทายาท นายชัยพิชญ์ แสงเพ็ชร สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 838177
ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในตับ 

13 มีนาคม 62 มอบค่าจัดการศพ นายชัยพิชญ์ แสงเพ็ชร