12 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

12 พ.ค. 2563 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ นางอนงค์ สืบศรี ทายาท นายพูลสิทธิ์ สืบศรี  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  372059 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ด้วยโรคไตวาย,ตับอักเสบ

12 พฤษภาคม 2563 จ่ายค่าจัดการศพ นายพูลสิทธิ์ สืบศรี