12 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

12 พ.ค. 2563 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ นางสาวณัฐนา ตรีประเคน ทายาท สวงน ตรีประเคน  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  246913 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ด้วยโรคไตวาย

12 พฤษภาคม 2563 จ่ายค่าจัดการศพ นายสงวน ตรีประเคน