12 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร มอบค่าจัดการศพแก่ทายาทนางจำลอง มูลสาร สมาชิก ช.พ.ค.เลขประจำตัว 727119 จำนวน 200,000 บาท

 

นางจำลอง มูลสาร สมาชิก ช.พ.ค.