11 มกราคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

 

นายสุรพงษ์ โพชะโน_001