11 มกราคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้ นายพิชิต จันทรา ทายาทของ นายพิมพา จันทรา สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 86413 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด

11 มค 62 นายพิมพา จันทรา