18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

18 พฤศจิกายน 2562  สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร  มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท  ให้แก่
นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน  ทายาท  นางอนงค์ศรี โพธิแสน  สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 23060 ที่ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ด้วยโรคไตวายระยะสุดท้าย

18 พย 62 นางอนงค์ศรี โพธิแสน