11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

11 พ.ย. 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ นายบัญชา คำชัย  ทายาท  นางเพ็ญสิริ คำชัย  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 675937 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2562 ด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

11 พย 62 นางเพ็ญศิริ คำชัย