11 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โดยโรงพยาบาลครูได้จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี  ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ  พนักงานองค์กรของรัฐ และประชาชนทั่วไป  ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการ  สกสค.

156792

156797

156800

156801

156805

156806

156808