10 กันยายน 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นางสุมาลี แก้วกลม ทายาท นายชัยพิทักษ์ แก้วกลม สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 611323 / สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 217560 ผู้ถึงแก่กรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

10 กันยายน 61 มอบค่าจัดการศพ ทายาท นายชัยพิทักษ์ แก้วกลม สมาชิก ชพค ชพส