โครงการ สกสค. พบเพื่อนครู

สำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร  จัดโครงการ  สกสค.พบเพื่อนครู
โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก  ช.พ.ค. , ช.พ.ส. 
2. เปิดโอกาสให้สมาชิกตรววจสอบสถานภาพของตนเอง
3. เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของ สกสค.จังหวัดยโสธร
โดยมีเป้าหมายในการออกพบปะสมาชิก  9  อำเภอๆ ละ 100 คน  เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. – 23 ก.ย. 2559
และมีตัวแทนจากธนาคารออมสินเข้าร่วมให้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวโครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการด้วย.

  20160830_083957 20160830_092036 20160902_090145 20160902_091107 20160902_113014 20160906_093107 20160906_101807 20160908_091524 20160908_091809 20160908_092956 20160913_095626 20160913_100120 20160913_102943 20160913_112919 20160915_093831 20160920_095110 20160920_095410 20160920_100252 20160920_100331 20160920_103337 20160922_085214 20160922_101039 20160923_093405 20160923_095802 20160923_112653