โครงการออกเยี่ยมสมาชิก หนึ่งกิจกรรม”บริการเหนือความคาดหมาย”

9 มกราคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายมงคล พูลสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป  ออกเยี่ยมและบริการขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว กรณี นายไพทูรย์ บุญจิต สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 408694 ที่ป่วยนอนติดเตียง ด้วยเส้นเลือดในสมองแตก ณ บ้านเลขที่ 319 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นโครงการออกเยี่ยมสมาชิก หนึ่งกิจกรรม”บริการเหนือความคาดหมาย”

841967

841968

841969

841970