โครงการออกเยี่ยมสมาชิก หนึ่งกิจกรรม”บริการเหนือความคาดหมาย”

9 มกราคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายมงคล พูลสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป ออกเยี่ยมสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.อาวุโส เพื่อขอพรปีใหม่และให้ขวัญกำลังใจแก่สมาชิก เป็นสองสามีภรรยา คือ นายสินธ์ จันดาวรรณ สมาชิก ช.พ.ค.เลขประจำตัว 75661 สมาชิก ช.พ.ส.เลขประจำตัว 75299 และ นาพิสมัย จันดาวรรณ สมาชิก ช.พ.ค.เลขประจำตัว 75658 สมาชิก ช.พ.ส.เลขประจำตัว 75298 ณ บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 1 บ้านด่าน ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดย โสธร ทั้งสองท่านมีอายุ 93 ปี ตามโครงการเยี่ยมสมาชิกอาวุโส เป็นอีกกิจกรรม”บริการเหนือความคาดหมาย”

สวีสดีปีใหม่ผู้สูงอายุ 1

สวีสดีปีใหม่ผู้สูงอายุ 2