โครงการประชุมสัมมนาสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ก่อนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2562

สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธรจัดโครงการประชุมสัมมนาสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี
พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องมณีนพเก้า โรมแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์
อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยโสธรที่จะพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยโสธรเพื่อนำไปปรับใช้ในช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอายุราชการ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม 300 คน

167366

167313

167435

167305

167331

167298

 

 

167325

167327

 

167333

167336

167339

167340

167342

167347

167348

167358

167361

167362

167363

 

 

167419

167428

167431