เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน สกสค.จ.ยโสธร เดือนธันวาคม 2563_001