“เรามีครู อยู่ในหัวใจ”

วันที่ 24 มีนาคม 2560
นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ. สกสค.จังหวัดยโสธร
จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. พร้อมทั้งวางพวงหรีดเคารพศพ และไว้อาลัย
นายบุญกอง แสนจันทร์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 240623 /สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 300992
ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
ที่บ้านคำแดง ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

นายบุญกอง แสนจันทร์ ชพส

นายบุญกอง แสนจันทร์ ชพค