สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งเงินส่งเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยงานหักเงิน

สำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร
นำโดย  นายเสนอเกียรติ  พราวศรี  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธรพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งเงินส่งเคราะห์รายศพ  ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยงานหักเงิน   เพื่อป้องกันการปัญหาการเก็บหักเงิน
เช่น ไม่มีรายชื่อในการเป็นสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ในระบบทะเบียนสมาชิกแต่มีรายการหักเงิน ช.พ.ค. , ช.พ.ส.
หรือ  มีรายชื่อเป็นสมาชิก  ช.พ.ค. , ช.พ.ส. แต่ไม่มีการหักเงินสงเคราะห์รายศพ
เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2560  เวลา  09.30 – 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมสำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร

12076

12077

12078

12079

12080

12081

12084

12086