สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นางอรทัย ทอนศรี คู่สมรส นายสุวิทย์ ทอนศรี สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 535993 – สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 167407 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ด้วยโรคตับอักเสบฉับพลัน

17 มกราคม 62 มอบค่าจัดการศพนายสุวิทย์ ทอนศรี