สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร วางพวงหรีดเคารพศพ นายธรรมศักดิ์ ยมหงษ์ สมาชิก ช.พ.ค. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

มอบพวงหรีด นายธรรมศักดิ์  ยมหงษ์