สกสค.พบสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

15 สิงหาคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ. สกสค.จังหวัดยโสธร พบปะสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 17 (บุ่งค้า) ณ โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 จำนวน 130 คน และได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สิทธิประโยชน์ที่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ควรรู้ การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามระเบียบปี 2561ได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นอย่างดี

158634

158635

158636