สกสค.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ

สำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร
เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
59381
59387