วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นายเสนอเกียรติ  พราวศรี  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ประจำปี 2560
วันที่  17  มกราคม  2560

…………………………

77158 77159 77160 77162 77163