วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเช็คเงินจำนวน 200,000 บาท เป็นค่าจัดการศพแก่ทายาท นายพงษ์เทพ ปุริสาย สมาชิก ช.พ.ค. หมายเลข 479847

นายพงษ์เทพ ปุริสาย สมาชิก ชพค