วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพให้นายทองดี จันทราชัย คู่สมรสของนางสุจิตรา จันทราชัย สมาชิก ช.พ.ส.เลขประจำตัว 83862 ที่ถึงแก่กรรม จำนวนเงิน 100,000 บาท

19 ธค 60 มอบค่าจัดการศพ ชพส นางสุจิตรา จันทราชัย