ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

นายวรชัย  บุตรสิงห์  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

20160812_183409
20160812_183412    20160812_183421

20160812_183745