มอบเงินช่วยเหลือครูผู้ประสบอัคคีภัย

นายวรชัย  บุตรสิงห์  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีประสบอัคคีภัย
ให้แก่ นางอุมาพร  เวียนมานะ ครู ร.ร.เลิงนกทา /สพม.28
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559

20160929_085134