มอบรางวัลเข็มกลัด “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561

20 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติมอบรางวัลเข็มกลัด “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561 แก่ผู้ได้รับรางวัล ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดยโสธร ดังนี้
1.นายวิทยา  กรแก้ว  ผอ.ร.ร.บ้านดงจางอาง  สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1
2.นางชณิตา สินเติม ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สังกัด อาชีวศึกษา
3.นางพิมพ์บุญประภา ธัญศุภเกียรติ ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 28 สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
4.นางสาววงเดือน แสวงผล  ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สังกัด สพม.เขต 28

1

2

3

4

5