พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร

                    สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มีความห่วงใยครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสียสละ อุทิศตน สร้างคุณูปการทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง จึงตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร โดยมี  นางเยาวลักษณ์  คงพูล  ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันจันทร์ที่  25  ธันวาคม 2560
                    มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน และชมรมข้าราชการผู้รับเหน็จบำนาญ 9 อำเภอ
( อ.เมือง,อ.คำเขื่อนแก้ว,อ.มหาชนะชัย,อ.ค้อวัง,อ.ป่าติ้ว,อ.ทรายมูล,อ.กุดชุม,อ.ไทยเจริญ,อ.เลิงนกทา)
กิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพจาก 3 อำเภอ (อ.กุดชุม,อ.คำเขื่อนแก้ว,อ.ค้อวัง)
กิจกรรม “รำออนซอนอีสาน” โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จากอำเภอกุดชุม
ปิดท้ายด้วยนั่งรถรางชมศิลปวัฒนธรรมเมืองยโสธร (พระธาตุอานนท์ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง,วัดศรีธรรมาราม,พระยาคันคาก)

81844

81845

81846

81847

81848

26199

26200

26222

333901

334940

334941

DSCF5496

DSCF5508

DSCF5515

DSCF5550

DSCF5567

DSCF5572

DSCF5577

DSCF5586

DSCF5589

DSCF5595

DSCF5602

DSCF5621

DSCF5622

DSCF5626

DSCF5633