พนักงาน/เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พนักงาน/เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร

20160604_081653 20160604_090245 20160604_085447 20160604_090305 20160604_083135 20160604_083157 20160604_085612