พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ โดมเอนกประสงค์ หน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

63678

63680

63681